ITAKT har som formål å bekjempe svindel og misbruk av tjenester og infrastruktur i forbindelse med virksomheten til norske internett- og teleoperatører

hand
target

Generelt vil foreningen arbeide for å heve medlemmenes kompetanse, bygge og vedlikeholde kontaktnettet og ivareta bransjens interesser på området

Foreningen er organisert med et styre, og et varierende antall faste og midlertidige arbeidsgrupper som arbeider med praktiske tiltak på ulike områder for å ivareta foreningens formål

 

office