parallax background

Vårt formål:

Bekjempe svindel og misbruk av tjenester og infrastruktur i forbindelse med virksomheten til norske internett- og teleoperatører.


ITAKT

- hvordan er vi organisert

Foreningen er organisert med et styre, og et varierende antall faste og midlertidige arbeidsgrupper som arbeider med praktiske tiltak på ulike områder for å ivareta foreningens formål

Generelt vil foreningen arbeide for å heve medlemmenes kompetanse, bygge og vedlikeholde kontaktnettet og ivareta bransjens interesser på området


Medlemskap og medlemmer

Berettiget til medlemskap og til å stemme ved årsmøtet er internett- og teleoperatører som er registrert i Brønnøysund-registeret, driver næringsvirksomhet og har betalt kontingent.

Det skal til enhver tid finnes en navngitt kontaktperson for hvert medlem. Denne har ansvar for å delta aktivt i foreningen og følge dens vedtekter for øvrig og har stemmerett på vegne av medlemmet. Kontaktpersonen skal ha arbeidsoppgaver som er sammenfallende med ITAKTs virksomhet og skal ha undertegnet ITAKTs taushetserklæring.

I tillegg til kontaktpersonen kan medlemsbedrifter ha flere faste deltakere i foreningens virksomhet.
Nye medlemmer tas opp etter anbefaling av minst ett eksisterende medlem og godkjenning av styret.

Ved å bli
medlem får du:


Adgang for et visst antall personer til foreningens åpne møter
Adgang til foreningens nettsted for medlemmer
Rett til å delta i foreningens arbeidsgrupper
Stemmerett på årsmøtet