ITAKT-prisen 2010

ITAKT-prisen for 2010 er tildelt FFI-forsker Janne Hagen for hennes mangeårige innsats for å kartlegge og analysere samfunnets sårbarhet, ikke minst innenfor internett og telekommunikasjon.

ITAKT-prisen er på 20.000 kr og tildeles den eller dem som “har utmerket seg når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren”. Janne Hagen, som er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), mottok prisen og kvitterte med et foredrag på ITAKTs årsmøte i dag. – Janne er meget velfortjent prisvinner, sier Henrik Seip, styreleder i ITAKT. – Hun har gjennom 15 år stått sentralt i arbeidet med å kartlegge og analysere samfunnets sårbarhet gjennom de seks såkalte BAS1-prosjektene. For oss i ITAKT har naturligvis BAS5 “Sårbarhet i kritiske IKT-systemer”, som kom med sin rapport i 2007, vært av spesiell interesse, fordi den leverer viktige bidrag i kampen mot svindel og annen kriminalitet. Vi har også merket oss med glede at Janne stadig er en aktiv formidler og samfunnsdebattant.

Hagen har siden 1996 vært tilknyttet FFI, med hovedarbeidsområde samfunnets sårbarhet, sårbarhet i kritisk infrastruktur og nasjonal beredskap. Arbeidet har skjedd gjennom BAS-prosjektene, som også har gitt bidrag til NOUer og stortingsmeldinger om beredskap. Hun er i dag tilknyttet BAS6-prosjektet og var bl.a. medlem av Datakrimutvalget i Næringslivets sikkerhetsråd i 2010.

– Jeg er svært takknemlig for ITAKT-prisen. Internett og telekommunikasjon er nervetrådene i samfunnet vårt, og informasjons- og kommunikasjonsteknologi står helt sentralt i BAS-arbeidet ved FFI. En påskjønnelse fra IKT-bransjen er spesielt oppmuntrende da det bærer budskap om at denne konkurranseutsatte bransjen verdsetter det arbeidet vi har gjort i forhold til beredskap og nasjonal sikkerhet, sier Hagen, som legger til at FFI gjerne inviterer bransjen til et nærmere samarbeid i fremtiden. – Det ligger allerede i kortene at neste BAS-prosjekt skal sette søkelyset på både IKT-sikkerhet og næringslivets rolle i forhold til nasjonal beredskap, påpeker hun.

Prisvinner Janne Hagen og styreleder Henrik Seip.
Glassskulptur laget av kunstner Anne Grethe Engstrøm

Hagens doktorgradsavhandling bærer tittelen “The Human Factor behind the Security Perimeter. Evaluating the effectiveness of organizational information security measures and employees’ contributions to security”. Den gjør bruk av casestudier, spørreundersøkelser og eksperimenter for å belyse utfordringer knyttet til god informasjonssikkerhet og effekten av sikkerhetstiltak. Les mer her:

http://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/Sider/Doktorgrad-om-informasjonssikkerhet.aspx

Kontaktperson ITAKT: Styreleder Henrik Seip
Mobil: +47 926 19 686
henrik.seip@telenor.com

Kontakt FFI, Informasjonsenheten:
Info@ffi.no, telefon 63 80 71 30
Kontakt Janne Hagen: janne.hagen@ffi.no