– Vil stoppe mye av telefonsvindelen som hver dag rammer nordmenn

Norske teleoperatører går nå sammen om en felles sperre som forhindrer kriminelle fra å utnytte norske fastnettnumre i «spoofing» og telefonsvindel.

– I november går alle norske teleoperatører sammen om å blokkere muligheten for at kriminelle aktører skal kunne misbruke norske fastnettnumre via såkalt spoofing, sier Kjetil Holt, styreleder i ITAKT – en ideell forening som samler norske internett- og teleoperatører for å bekjempe svindel og misbruk av tjenester og infrastruktur.

Spoofing innebærer at det originale, utenlandske telefonnummeret «viskes ut» – og erstattes med et norsk nummer tilnærmet etter eget ønske.

– Denne nye blokkeringen er i praksis en showstopper for veldig mange av de kriminelle aktørene som i dag driver med organisert telefonsvindel mot norske forbrukere, sier Øivind Kristiansen, svindelekspert i Telia Norge.

– De siste årene har det vært en eksplosiv vekst av tilfeller der kriminelle aktører har misbrukt norske telefonnumre i svindelforsøk. Selv om de har ringt fra eller via utlandet, har de med relativt enkle grep kunnet «gjemme seg» bak norske fastnettnumre, sier Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor.

Fastnettnumre starter med 2, 3, 5, 6 eller 7 – og er typisk numre som angir en stedstilhørighet, for eksempel 21 80 21 80 til Oslo Kommune eller 75 55 50 00 til Bodø Kommune.

– Dette er numre som gjerne har stor grad av troverdighet. Slik har de kriminelle kunnet gi seg ut for å være noen andre enn de egentlig er – enten det er «banken», «politiet» eller noen helt andre. Dette setter vi nå en effektiv stopper for, sier Busch.

Står sterkere sammen

Det nye fellesinitiativet kommer som resultat av samarbeidet de norske internett- og teleoperatørene har opprettet gjennom ITAKT.

– Sammen står vi sterkere, spesielt i kampen mot de kriminelle. Skal vi klare å få bukt med den telefonbaserte svindelen som hver dag rammer tusenvis av nordmenn, er vi nødt til å møtes på tvers av den etablerte konkurransen i markedet, sier styreleder Kjetil Holt.

ITAKT består i dag av medlemmene GlobalConnect, Telenor, Ice, Telia og Altibox.

– Når det kommer til digital sikkerhet, ligger det et større samfunnsansvar til grunn. Svindel rammer alle, både tele- og nettoperatører og kundene våre, og det er det ingen som har noe interesse av. Da er det bedre å legge igjen våpnene på gangen, og heller jobbe sammen for å finne gode løsninger, sier Holt.

Dette er ITAKT:

  • ITAKT står for Internett og Telekombransjens anti-kriminalitetstiltak
  • Ble stiftet i 1999, og drives i dag som en non-profit forening
  • Har som formål å «bekjempe svindel og misbruk av tjenester og infrastruktur i forbindelse med virksomheten til norske internett- og teleoperatører.»
  • Organisert med et styre, og et varierende antall faste og midlertidige arbeidsgrupper som arbeider med praktiske tiltak på ulike områder for å ivareta foreningens formål.
  • Den årlige medlemskontingenten går med til å arrangere møter, fagseminarer og sertifisering av medlemmer.
  • Les mer om ITAKT på foreningens hjemmeside >.

Blokkering mot utlandet

Mye av svindelen som hver dag gir seg til kjenne i form av uønskede anrop på norske mobiler, stammer fra organiserte kriminelle som opererer fra eller via utlandet – men likevel kan ringe deg med norske numre via «spoofing».

– Selv om samtalene kommer via utlandet, har vi i det siste sett at mange av svindelanropene kommer fra norske kriminelle. Disse er gjerne høflige og imøtekommende – men presenterer seg altså som politi eller bankansatte, sier Thorbjørn Busch.

Sjansen for at du tar telefonen øker uansett dramatisk om det står et norsk nummer i displayet når det ringer – i stedet for et utenlandsk nummer, sier Busch:

– Og er det et nummer som tilhører et kjent selskap eller en statlig aktør, tar ikke folk bare telefonen – men gjør gjerne også hva de blir fortalt.

Med den nye blokkeringen i det norske telenettet vil slik spoofing av norske fastnettnumre fra utlandet ikke lenger være mulig.

– Kommer det anrop fra utlandet til Norge, og disse er satt opp med et norsk fastnettnummer som avsender, vil disse samtalene bli parkert og ikke kunne leveres til norske forbrukere, sier Øivind Kristiansen.

Ved at den nye sperren innføres i november, vil norske bedrifter og offentlige aktører i langt større grad bli beskyttet mot misbruk av sine numre.

– Allerede har enkelte aktører som banker og politi sikret at de offisielle numrene ikke kan misbrukes – men med denne sperren vil alle anrop fra utlandet med norske fastnettnummer bli blokkert.

Sperren innføres også i tråd med anbefalinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og retningslinjer satt i Ekomforskriften og Nummerforskriften.

– Men kanskje aller viktigst er dette et tiltak som er ment å beskytte norske forbrukere mot svindel, sier Kristiansen.

Fakta: Fastnettnummer

Den nye blokkeringen vil ramme norske fasttelefonnumre, det vil si telefonnumre som har en geografisk tilknytning til det norske telenettet – altså de numrene som ikke hører til et mobilabonnement.

Selv om fastnettnumre er mindre i bruk hos private, brukes de fortsatt gjerne av bedrifter og offentlige aktører som NAV, Skatteetaten og politi. Dette er gjerne aktører som opplever å få sitt navn misbrukt i svindel.

– Den nye blokkeringen vil altså ikke begrense spoofing av mobilnummer – her finnes det allerede tiltak som operatørene benytter seg av. Men vi ser at mange av de mer organiserte svindelkampanjene bruker fastnettnummrene til kjente aktører for å lettere få innpass hos sine ofre, ved at de virker mer troverdig, sier Thorbjørn Busch i Telenor.

– Ved at sperren nå innføres, blir det  vanskeligere for de kriminelle å spille på den etablerte tilliten hos seriøse aktører, både offentlige og private. For eksempel blir det nå umulig for uvedkommende å ringe fra hovednummeret til politiet, eller tilliggende numre som kan ligne på dette. 

Kan ramme legitime aktører

Mens den nye sperren forhåpentlig vil redusere antallet svindeltelefoner som rammer nordmenn, vil den også kunne ha konsekvenser for enkelte norske virksomheter.

Enkelte store aktører kjøper i dag telefonitjenester internasjonalt, fra eksterne leverandører. Fram til i dag har dette gjort det mulig for dem å ha kundesenterløsninger rundt om i verden, der det likevel oppleves som at de ringer fra selskapets offisielle, norske nummer.

– Det er i utgangspunktet ikke i tråd med norsk lovgivning å drive slik, uten en fysisk tilstedeværelse i Norge – eller en godkjennelse fra NKOM, sier Kristiansen.

For aktører som har legitime operasjoner i utlandet, er det derfor viktig at de tar kontakt med sin leverandør at telefonitjenester, og forsikrer seg om at disse settes opp i tråd med det norske regelverket – før den nye sperren settes i drift.

– Fremover må leverandøren ha et fast tilgangspunkt i Norge for å kunne benytte seg av et norsk fastnettnummer. Samtalene kan altså fortsatt komme fra utlandet opprinnelig, men de må altså transporteres via dette norske tilgangspunktet – som bare kan leveres fra seriøse aktører med samarbeidsavtaler med norske teleoperatører, sier Kristiansen.

Før endringen trer i kraft i november, må derfor aktørene som mistenker at de blir rammet av sperringen forberede seg på å finne alternative løsninger.

– Og skulle det dukke opp bedrifter som har behov for å utsette sperren litt, og kan vise til et reelt behov, så har vi mulighet til å gi en utsettelse, sier Kristiansen.