Berettiget til medlemskap og til å stemme ved årsmøtet er internett- og teleoperatører som er registrert i Brønnøysund-registeret, driver næringsvirksomhet og har betalt kontingent.

Det skal til enhver tid finnes en navngitt kontaktperson for hvert medlem. Denne har ansvar for å delta aktivt i foreningen og følge dens vedtekter for øvrig og har stemmerett på vegne av medlemmet. Kontaktpersonen skal ha arbeidsoppgaver som er sammenfallende med ITAKTs virksomhet og skal ha undertegnet ITAKTs taushetserklæring.

I tillegg til kontaktpersonen kan medlemsbedrifter ha flere faste deltakere i foreningens virksomhet.
Nye medlemmer tas opp etter anbefaling av minst ett eksisterende medlem og godkjenning av styret.

Foreningens formål er å bekjempe svindel og misbruk av tjenester og infrastruktur i forbindelse med virksomheten til norske internett- og teleoperatører. Dette skal gjøres gjennom et felles forum som bygger på tillit, samarbeid og kompetanse.

Medlemskap gir :

  • Adgang for et visst antall personer til foreningens åpne møter
  • Adgang til foreningens nettsted for medlemmer
  • Rett til å delta i foreningens arbeidsgrupper
  • Stemmerett på årsmøtet

Medlemmene i ITAKT er enige om å :

  • Dele informasjon med andre medlemmer
  • Aktivt bidra til å redusere svindel og misbruk i alle deler av telekommunikasjonsvirksomhetene
  • Følge foreningens informasjonspolicy i forhold til pressen og andre eksterne
  • Medlemmene skal utvise lojalitet overfor foreningen og dens intensjoner

Medlemskap forutsetter at man har undertegnet taushetsløfte og at foreningens vedtekter er gjennomgått og forstått. Det skal til enhver tid finnes en navngitt kontaktperson for hvert medlem. Denne har ansvar for å delta aktivt i foreningen og følge dens vedtekter for øvrig og har stemmerett på vegne av medlemmet. Kontaktpersonen skal ha arbeidsoppgaver som er sammenfallende med ITAKTs virksomhet og skal ha undertegnet ITAKTs taushetserklæring.

I tillegg til kontaktpersonen kan medlemsbedrifter ha flere faste deltakere i foreningens virksomhet. ITAKTs taushetserklæring underskrives av møtedeltakerne i hvert møte.

Medlemskap faktureres med kr. 30.000 pr. år. Medlemskap starter når søker er godkjent av styret og kontingent er registrert innbetalt.

 

global connect logo
Telia logo
telenor-logo
ice-logo
Altibox-logo