Bakgrunn

ITAKT (Internett- og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak) ble opprettet i 1999, og er en bransjeforening for å bekjempe svindel og misbruk av tjenester og infrastruktur i forbindelse med virksomheten til norske internett- og teleoperatører. 

Behovet for en slik bransjeforening i Norge oppsto som en følge av at tele liberaliseringen har skapt et marked med stadig flere aktører, mens den teknologiske utviklingen gir uærlige sjeler stadig nye muligheter. Mens konkurransen raser med uforminsket styrke på kommersiell side, innså man behovet for et formalisert samarbeid innen sikkerhet for å beskytte seg og sine kunder mot økonomiske tap som følge av kriminalitet og svindel. 

All erfaring viser at skal man bekjempe eller kontrollere kriminalitet krever dette sterkt fokus på egenbeskyttelse, samarbeid med andre innen samme bransje og et godt samarbeid med regulatorisk myndighet, politi- og påtalemyndighet.

Mye av svindelen går over landegrenser. I 1985 ble FIINA (Forum for Ireggular International Accsess) dannet av amerikanske, europeiske, australske og asiatiske operatører. I 1994 ble ETNO Fraud & Security Group dannet av 25 europeiske operatører.

I USA ble foreningen CFCA dannet av Nord-amerikanske operatører. Hensikten for alle var å samarbeide for å begrense svindel og bedrageri på nett og tjenester. 

Flere av disse foreningene og operatørene har anslått at tap på nett og tjenester pga svindel ligger på mellom 1- 5 %av brutto omsetning for en mellomstor operatør. For enkelte tjenester har svindelen vært så stor at tjenesten har blitt nedlagt.

ITAKT har i dag 14 medlemsbedrifter bestående av: Altibox, Hello, Ice.net, Jernbaneverket, Network Norway, Kvantel,  PowerTech,  TDC AS, Tele2 Norge, Telenor, Telio, UNInett og Ventelo AS.


Generelt arbeider foreningen for å heve medlemmenes kompetanse, utarbeide retningslinjer for beste praksis for å redusere tap for operatører og kunder, utarbeide felles mottiltak, bygge og vedlikeholde kontaktnettverk og ivareta bransjens interesser på området
Foreningen er organisert med et styre, og et varierende antall faste og midlertidige arbeidsgrupper som arbeider med praktiske tiltak på ulike områder for å ivareta foreningens formål.