ITAKT-prisen 2012

 Itaktprisen 2012

Årets pris:

Årets pris


ITAKT-prisen for 2012 er tildelt Roar Thon, seniorrådgiver i NSM for hans mangeårige innsats for å skape forståelse for sikkerhetsarbeid.

ITAKT-prisen 2012 tildeles Roar Thon for hans innsats og evne til å skape forståelse for hva sikkerhetsarbeid er, og at man må ha realisme i sikkerhetsarbeidet. Han arbeider utrettelig for å skape en positiv endring i sikkerhetskulturen. Det rettes søkelys på den raske teknologiske utviklingen, og at vi som mennesker og organisasjoner ikke klarer å tilpasse oss denne raskt nok. Roar er svært engasjerende og brenner for å dele sin kunnskap. Budskapet er alltid at det ikke er pc-er og malware som angriper deg, men at det er mennesker og organisasjoner som står bak. Det holder ikke bare å forberede seg på digitale angrep men også på hva man skal gjøre når angrepet er et faktum. Dette understreker han ved å sitere den amerikanske forfatteren Ayn Rand som skal ha uttalt at «vi gjerne kan ignorere virkeligheten, men at det er vanskeligere å ignorere konsekvensene av å ignorere virkeligheten.»

Prisen er en anerkjennelse av dette arbeidet og vi håper den vil være en oppmuntring i hverdagen til Roar Thon i hans arbeid som seniorrådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, sier ITAKTs styreleder Vidar Østmo.

ITAKT har som formål å bekjempe svindel og misbruk av tjenester og infrastruktur i forbindelse med virksomheten til norske internett- og teleoperatører. Foreningen ble startet i 1999 og har tretten medlemsbedrifter. Nærmere informasjon finnes på http://www.itakt.no.
ITAKT deler hvert år ut en pris på kr. 20000,-. Prisen tildeles én eller flere personer som har utmerket seg ved en ekstraordinær handling/prestasjon når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren.

Kontaktperson ITAKT: Styreleder Vidar Østmo Mobil: +47 47900097 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ITAKT-prisen

Formål og statutter for ITAKT-prisen

Formål

  • Å kunne gi den eller dem som har utmerket seg når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren en påskjønnelse i form av en pris
  • Stimulere til økt aktivitet og kunnskap på vegne av fellesskapet
  • Sørge for at kunnskap blir kjent for medlemmene
  • Informere om tildelingen gjennom media for å øke bransjens og opinionens kjennskap til ITAKT

Statutter

ITAKT deler hvert år ut en pris på inntil kr. 20 000,-. Prisen skal tildeles én eller flere personer som har utmerket seg ved en ekstraordinær handling/prestasjon når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren. Prisen deles ut i forbindelse med ITAKT’s medlemsmøte på høsten.

 

Alle ansatte i medlemsbedriftene kan sende inn forslag til kandidater til styret. Alle forslag må begrunnes skriftlig. Kandidater som foreslås kan – men trenger ikke - ha tilknytning til noen av medlemsbedriftene. Ingen kan foreslå seg selv. Styret behandler alle innkomne forslag og foretar valg av kandidat.

Eventuelle skattespørsmål er den enkeltes ansvar og er ITAKT uvedkommende (ITAKT mener imidlertid at støtten som er gitt ligger innefor rammen av hva organisasjoner skattefritt kan utdele til dekning av utgifter). 


Forslagskjema ITAKTprisenITAKT-prisen 2011

Prisen2011                                         

Dag anders Bodal og prisvinner Christian Meyer med 
Jordkloden av glasskunstner Anne GretheEngstrøm  

ITAKT-prisen for 2011 er tildelt Christian Meyer for hans mangeårige personlige innsats med ID-tyveriproblematikken og beslektede former for svindel, samt for å spre kunnskap til virksomheter og Norge som nasjon.

Christian Meyer, som til daglig arbeider som seniorrådgiver og prosjektleder for ID-tyveriprosjektet i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), mottar prisen og holder foredrag på ITAKTs årsmøte 28.02.12.

– Christians innsats er viktig for oss alle sammen og ID-tyveri er et av hovedområdene ITAKT fokuserer på, sier Dag Anders Bodal, styreleder i ITAKT. – Christian har gjennom mange år fremstått som en synlig og kunnskapsrik person på et område som berører mange. I tillegg har han og hans organisasjon demonstrert en særlig evne til å kommunisere trusler og beskyttelsestiltak langt utenfor IKT-menigheten, og han har skapt interesse for et problemområde både i mediene og allmennheten.  Fra og med 1. januar 2012 overtok NorSIS ansvaret for slettmeg.no, rådgivningstjenesten for de som opplever seg krenket på Internett.

Vi håper prisen kan være et lite bidrag til at han fortsatt vil stå på i mange år.   

NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring er en del av regjeringens helhetlig satsing på informasjonssikkerhet i Norge.  

 – Dette var en hyggelig overraskelse og en fin oppmuntring i en travel hverdag. Trusler og krenkelser over internett øker for hver dag og ID-tyverier berører flere og flere.  Vi i NorSIS vil fortsette å jobbe for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen, sier Meyer, som benytter anledningen til å berømme sine kollegaer i NorSIS. – Det vi driver med er absolutt lagarbeid, og Norsk senter for informasjonssikring er en kunnskapsorganisasjon i ordets rette forstand.  

 Les mer om NorSIS på: www.norsis.no   

 Kontaktperson ITAKT: Styreleder Dag Anders Bodal

Mobil: +47 920 21 358
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Kontaktperson NorSIS: Adm.direktør Tore Larsen Orderløkken

+47 907 30 675 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.