ITAKT-prisen 2005


ITAKT-prisen for 2005 er tildelt Torgeir Daler, Roar Gulbrandsen, Tore Audun Høie, Birger Melgård og Torbjørn Sjølstad for boken ”Håndbok i datasikkerhet”, som snart kommer i enda en ny utgave.

(Oslo, 3. mars 2006) Prisen ble utdelt i forbindelse med ITAKT’s årsmøte tidligere denne uken. Styret i ITAKT har fungert som jury og uttalte bl.a.: 

””Håndbok i datasikkerhet” er et standardverk. Boken beskriver hva informasjonssikkerhet dreier seg om, hvilke teknologiske utfordringer vi står overfor, og hvordan relativt enkle grep og sunn fornuft vil være til stor hjelp for å skape en tryggere hverdag. Prisvinnerne arbeider i ITAKTs ånd og setter et glimrende eksempel når det gjelder å spre bevissthet om sikkerhet.”

Tre av forfatterne, Høie, Melgård og Sjølstad, var til stede for å motta prisen. De takket for denne uventede oppmuntringen og kunne opplyse at boken utkom for første gang for 20 år siden. Den oversatt til både engelsk og svensk, og forfatterne arbeider for tiden med en ny utgave, den femte i rekken.


Bilde: Glade vinnere av ITAKT-prisen. 
Fra venstre; Tore Audun Høie, Torbjørn Sjølstad og Birger Melgård.


Prisen, som vil bli årviss, ble i år utdelt for første gang. (Bilde, kunstner Christopher Rådlund)