ITAKT-prisen 2007 til Datatilsynet

ITAKT-prisen ble utdelt i forbindelse med ITAKTs årsmøte i Oslo 4. mars 2008. Avdelingsdirektør Knut-Brede Kaspersen mottok prisen på vegne av tilsynet, og holdt et faglig foredrag om et personvern under press. 

 

Juryens begrunnelse:

 

"ITAKT-prisen 2007 tildeles Datatilsynet for dets innsats for å beskytte individ og samfunn mot uheldige sider av informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) generelt, og for å sette ID-tyveri på dagsorden spesielt. Styret har videre merket seg tilsynets tydelige interesse for Datalagringsdirektivet og setter stor pris på de perspektiver tilsynet tilfører debatten i denne saken. Nettopp fordi det tidvis kan være uenighet mellom våre medlemsbedrifter og tilsynet om spesielle saker finner ITAKT det riktig å tildele prisen som et symbol på den respekt vi nærer for tilsynets mangeårige arbeid for rettssikkerhet, personvern og folkeopplysning om IKT. Dette er etter styrets oppfatning kriminalitetsforebyggende arbeid i praksis."

 

Fruktbar uenighet

 

- Som juryen sier i sin begrunnelse: Nettopp fordi det tidvis kan være uenighet mellom våre medlemsbedrifter og tilsynet om spesielle saker ønsker ITAKT å bidra til å øke bevisstheten rundt gode sikkerhetsløsninger og styrking av personvernet i bransjen, understreker foreningens nestleder Karl David Nilsen.

 

- Saklig uenighet er et godt utgangspunkt for at et ordnet fellesskap finner frem til gode løsninger. Det er  fruktbare gnisninger som gir varme og klokskap, sier Georg Apenes, Datatilsynets direktør.

 

-  ITAKT ønsker Datatilsynet lykke til i videre sikkerhetsarbeid og ser frem til et interessant og godt samarbeid.

 

Tittel: ITAKT-prisen 2007 Copyright: Datatilsynet/
Bilde.copyright: Datatilsynet


Fra overrekkelsen: Avdelingsdirektør Knut-Brede Kaspersen i Datatilsynet ( til venstre) og nestleder i ITAKT, Karl David Nilsen (til høyre).

Glassbildet er laget av kunstner Anne Grethe Engstrøm

Les mer om Datatilsynet på Datatilsynets hjemmesider