ITAKT-prisen 2008 til NorSIS

ITAKT-prisen for 2008 er tildelt Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) for organisasjonens imponerende innsats for å spre bevissthet og kunnskap om informasjonssikring i bedrifts- og privatmarkedet.

Prisen er på 20.000 kr og tildeles den eller dem som "har utmerket seg når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren".

Leder Tore Larsen Orderløkken mottok prisen og holdt foredrag på ITAKTs årsmøte i Oslo i dag.

- Vi er glade for å bli lagt merke til, og stolte over å bli tildelt ITAKT-prisen, sier Orderløkken. - Det er et stort behov for forståelse når det gjelder alle typer trusler mot elektronisk kommunikasjon, ikke minst i småbedrifter og blant folk flest. Disse har ikke den samme kompetansen og mulighetene til avansert beskyttelse, så vår filosofi er å benytte dagligdags språk og kanaler der vi vet vi når frem til folk.

 

Folkeopplysning

- Tore og hans medarbeidere har i løpet av kort tid skapt en profil og med begrensede ressurser drevet viktig folkeopplysning. Denne innsatsen er med på å løfte arbeidet mot kriminalitet og svindel innen vår bransje et godt stykke videre, sier Henrik Seip, styreleder i ITAKT.

NorSIS er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Organisasjonen jobber for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen, gjennom å:

  • Bevisstgjøre om trusler og sårbarheter
  • Opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger
  • Påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet

Målgruppen er norske virksomheter i privat og offentlig sektor, og NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme privatpersoners behov.

 


Foto: Dag Anders Bodal

Fra prisutdelingen i Oslo: NorSiS leder, Tore Orderløkken med ITAKT-prisen 2008 Glass skulptur laget av kunstneren Anne Grethe Engstrøm.