ITAKT-prisen 2009 til Birkeland

ITAKT-prisen for 2009 er tildelt Christophe Birkeland for hans mangeårige personlige innsats for å spre kunnskap om utviklingen i trusselbildet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for enkeltpersoner, virksomheter og Norge som nasjon.

(Oslo, 2. mars 2010) 
Christophe Birkeland, mottok prisen og holdt foredrag på ITAKTs årsmøte i Oslo i dag.

Synelig leder
Birkeland er avdelingsdirektør for Norcert i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Organisasjonens oppgave er å forebygge alvorlige angrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon på it-siden, varsle om alvorlige angrep, trusler og sårbarheter, og koordinere responsen i forbindelse med alvorlige sikkerhetsangrep.

– Christophes innsats er viktig for oss alle sammen, sier Henrik Seip, styreleder i ITAKT. – Han har gjennom mange år fremstått som en synlig og kunnskapsrik leder på et strategisk fagfelt. I tillegg har han demonstrert en særlig evne til å kommunisere trusler og beskyttelsestiltak langt utenfor IKT-menigheten, og han har skapt interesse for et vanskelig tilgjengelig tema i mediene og allmennheten. Vi håper prisen kan være et lite bidrag til at han fortsatt vil stå på i mange år.    

NorCERT skal forebygge alvorlige angrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon på IT-siden, varsle om alvorlige angrep, trusler og sårbarheter, og koordinere responsen i forbindelse med alvorlige sikkerhetsangrep.

Lagarbeid
– Dette var en hyggelig overraskelse og en fin oppmuntring. Truslene over internett øker for hver dag, og vi oppdager og håndterer stadig flere og mer alvorlige dataangrep. Vi i NSM ser frem til å følge opp arbeidet med den nasjonale strategien for cybersikkerhet, sier Birkeland, som benytter anledningen til å berømme sine medarbeidere i NorCERT. – Det vi driver med er absolutt lagarbeid, og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er en kunnskapsbedrift i ordets rette forstand.    

 


Foto: Dag Anders Bodal

Fra prisutdelingen i Oslo: Henrik Seip overrekker Christophe Birkeland ITAKT-prisen 2009. Glass skulptur laget av kunstneren Anne Grethe Engstrøm.

Les mer om NorCERT på: https://www.nsm.stat.no/norcert