ITAKT-prisen 2007 til Datatilsynet

ITAKT-prisen ble utdelt i forbindelse med ITAKTs årsmøte i Oslo 4. mars 2008. Avdelingsdirektør Knut-Brede Kaspersen mottok prisen på vegne av tilsynet, og holdt et faglig foredrag om et personvern under press. 

 

Juryens begrunnelse:

 

"ITAKT-prisen 2007 tildeles Datatilsynet for dets innsats for å beskytte individ og samfunn mot uheldige sider av informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) generelt, og for å sette ID-tyveri på dagsorden spesielt. Styret har videre merket seg tilsynets tydelige interesse for Datalagringsdirektivet og setter stor pris på de perspektiver tilsynet tilfører debatten i denne saken. Nettopp fordi det tidvis kan være uenighet mellom våre medlemsbedrifter og tilsynet om spesielle saker finner ITAKT det riktig å tildele prisen som et symbol på den respekt vi nærer for tilsynets mangeårige arbeid for rettssikkerhet, personvern og folkeopplysning om IKT. Dette er etter styrets oppfatning kriminalitetsforebyggende arbeid i praksis."

 

Fruktbar uenighet

 

- Som juryen sier i sin begrunnelse: Nettopp fordi det tidvis kan være uenighet mellom våre medlemsbedrifter og tilsynet om spesielle saker ønsker ITAKT å bidra til å øke bevisstheten rundt gode sikkerhetsløsninger og styrking av personvernet i bransjen, understreker foreningens nestleder Karl David Nilsen.

 

- Saklig uenighet er et godt utgangspunkt for at et ordnet fellesskap finner frem til gode løsninger. Det er  fruktbare gnisninger som gir varme og klokskap, sier Georg Apenes, Datatilsynets direktør.

 

-  ITAKT ønsker Datatilsynet lykke til i videre sikkerhetsarbeid og ser frem til et interessant og godt samarbeid.

 

Tittel: ITAKT-prisen 2007 Copyright: Datatilsynet/
Bilde.copyright: Datatilsynet


Fra overrekkelsen: Avdelingsdirektør Knut-Brede Kaspersen i Datatilsynet ( til venstre) og nestleder i ITAKT, Karl David Nilsen (til høyre).

Glassbildet er laget av kunstner Anne Grethe Engstrøm

Les mer om Datatilsynet på Datatilsynets hjemmesider

ITAKT-prisen 2006

ITAKT-prisen for 2006 er tildelt forsker Maria Kjærland ved UiS for doktoravhandlingen ”Profilering av informasjonssikkerhetshendelser – Anvendelse av systematisk profilering

 

Verdifullt arbeid
– Hun har utført et spennende og svært relevant forskningsarbeid, som vil være med på å drive videre arbeidet mot kriminalitet og svindel innen vår bransje, sier Henrik Seip, styreleder i ITAKT.

Kjærlands forskning bygger på psykologisk profilering av kriminelle hendelser, og hun er den første som systematisk analyserer rapporterte og pågående datahendelser mot IKT-system for å bedre forståelsen av hendelsene, hvem som angriper, hvem de angriper, med hvilken hensikt, og med hvilke resultater. Arbeidet kan ha stor nytte for å bedre samfunnssikkerheten innen IKT-området.

– Vi er glade for at det drives aktuell forskning på dette området i Norge, og ikke minst synes jeg det er hyggelig at det er en ung kvinnelig forsker som nå har utmerket seg i et mannsdominert og noen ganger forgubbet miljø, sier Henrik Seip.

– Hyggelig anerkjennelse
– Dette er veldig hyggelig og overraskende. Det er hyggelig at universitetet har foreslått meg som kandidat til denne prisen. Ikke minst er det bra at de som jobber innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi ser den anvendte nytten av forskningen. Jeg har jobbet lenge for å flagge dette området, og har den senere tid merket økende positiv interesse, sier en glad Maria Kjærland til UiS nettavis.

– Jeg opplever at temaet har blitt mer synlig i media, og tror tiden nå er inne for å arbeide mer systematisk med kategorisering og analyse av datahendelser. Min oppfordring nå er at bedrifter og statlige enheter samarbeider og deler informasjon for å bedre oversikten over trusselbildet. Et slikt samarbeid vil være viktig for å få til tidlig varsling av hendelser, avslutter prisvinneren.


Fra prisutdelingen i Oslo: Dekan Marit Boyesen, prisvinner Maria Kjærland og styreleder i ITAKT, Henrik Seip. Glasskunsten er laget av Anne Grethe Engstrøm

_______________________________________________________________________

Kontaktperson ITAKT: Styreleder Henrik Seip 
Mobil: 926 19 686
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ITAKT-prisen 2005


ITAKT-prisen for 2005 er tildelt Torgeir Daler, Roar Gulbrandsen, Tore Audun Høie, Birger Melgård og Torbjørn Sjølstad for boken ”Håndbok i datasikkerhet”, som snart kommer i enda en ny utgave.

(Oslo, 3. mars 2006) Prisen ble utdelt i forbindelse med ITAKT’s årsmøte tidligere denne uken. Styret i ITAKT har fungert som jury og uttalte bl.a.: 

””Håndbok i datasikkerhet” er et standardverk. Boken beskriver hva informasjonssikkerhet dreier seg om, hvilke teknologiske utfordringer vi står overfor, og hvordan relativt enkle grep og sunn fornuft vil være til stor hjelp for å skape en tryggere hverdag. Prisvinnerne arbeider i ITAKTs ånd og setter et glimrende eksempel når det gjelder å spre bevissthet om sikkerhet.”

Tre av forfatterne, Høie, Melgård og Sjølstad, var til stede for å motta prisen. De takket for denne uventede oppmuntringen og kunne opplyse at boken utkom for første gang for 20 år siden. Den oversatt til både engelsk og svensk, og forfatterne arbeider for tiden med en ny utgave, den femte i rekken.


Bilde: Glade vinnere av ITAKT-prisen. 
Fra venstre; Tore Audun Høie, Torbjørn Sjølstad og Birger Melgård.


Prisen, som vil bli årviss, ble i år utdelt for første gang. (Bilde, kunstner Christopher Rådlund)