Medlemsmøter -  2014

Sted: Hotell Opera, Oslo

Tidspunkt: medlemsmøter  kl. 0930 – 1300, Seminar kl. 1130 - 1600

  • 7. mars – årsmøte

  • 18.juni – seminar inkl. sommeravslutning

  • 12. november – medlemsmøte

Agenda og møtested sendes ut i god tid før møtene

Sett av datoene og informer aktuelle kollegaer.

Telecom fraud gruppe møter - 2014

 

Tidspunkt/sted:  kl. 1000 – 1300 hos Telenor, Fornebu

 

  • 10. februar

  • 7. mai

  • 10. september

  • 26. november