Trusselbilde

Nettverksteknologi og tjenestetilbud er i dag stort sett likt i de fleste land. Det svindles på flere forskjellige områder og metodene endrer seg etter hvert som nye tjenester etableres. 

Siste nytt om trusler og svindelmetoder omtales på et tidlig tidspunkt på nettstedene:

www.theregister.co.uk 
og 

www.fraudweek.com

 


 

Glem spionprogramvare og søppelpost, for phishing og ID-tyveri er verre  

ITAKTs årlige trusselundersøkelse viser at norske IT-lederes fokus flyttes fra teknologi til svindel. Men flere enn før sier bedriften ikke har råd til å beskytte seg.

 (Oslo, 24. februar 2010) 
Landets bedrifter kan være i ferd med å vinne kampen mot de rene tekniske truslene som spionprogramvare (spyware), søppelpost (spam) og hacking. Samtidig er svindel, som phishing, ID-tyveri og sosial manipulering, på fremmarsj, spesielt som opplevd trussel.  

Dette viser den årlige spørreundersøkelsen som ble foretatt mot slutten av fjoråret av bransjeforeningen ITAKT. Hensikten er å måle hvordan norske IT-ledere vurderer ulike trusler, om de har opplevd disse truslene selv, samt om de er forberedt på å møte slike trusler i egen virksomhet.  

Mange tekniske trusler vurderes nå som mindre alvorlige enn før. Eksempler på dette er spionprogramvare, søppelpost, hacking og virus/sikkerhetshull i programvare. Resultatene viser at man greier å redusere eller i alle fall holde tritt med truslene. I 2009 var det f.eks. 34% som mente det var meget eller ganske sannsynlig at bedriften ville bli rammet av virus eller lignende ondsinnet programvare, mens det tilsvarende tallet i 2005 var 48%. På samme måte så 32% fare for økonomisk tap som følge av søppelpost, mot 44% i 2005.  

Phishing og beslektede fenomener øker derimot både som opplevd og erfart trussel. Her ser 34% for seg at virksomheten kan bli rammet, en økning fra 22% i 2005. Det er også økende uro blant IT-sjefene når det gjelder sosial manipulering (social engineering). 19% mener virksomheten kan bli rammet, mot 13% i 2005. Bildet er tydeligst blant de minste bedriftene. Det er en tilsvarende utvikling for ID-tyveri, med 36%, mot 29% i 2007.  

For trusler som i større grad handler om policy, kultur og rutiner, som tyveri av utstyr og misbruk av IT-ressurser, er det ingen klar tendens. Disse truslene kan i mindre grad bekjempes med teknologi og av IT-personell alene, og det kan virke som det er tungt å snu skuta på dette området. 

Det er også en nedadgående tendens når det spørres om korrupsjon, industrispionasje og utpressing. Resultatene indikerer større ryddighet i forretningslivet, men slike trusler er selvsagt mer generelle enn IT-spesifikke.

 - For flere beskyttelsestiltak sitter dessverre pengene lengre inne enn før, kommenterer ITAKT’s styreleder Henrik Seip. - En god del ønsker seg kryptering av virksomhetskritisk e-post og biometrisk autentisering, men oppgir at dette ikke er innført. Samtidig ser vi at en økende andel oppgir økonomi som årsak (23% mot 18% i 2008). Det henger nok sammen med finanskrise, reduserte investeringer og tøffere kostnadskontroll.

_________________________________________________________________________________

 I 2009-undersøkelsen har ITAKT intervjuet 472 personer med IT-ansvar i norsk næringsliv og offentlig virksomhet. Undersøkelsen i sin helhet kan lastes ned fra http://www.itakt.no. Ved bruk av dette materialet ber vi om at ITAKT oppgis som kilde.

 Kontaktperson: Styreleder Henrik Seip

Mobil: +47 926 19 686 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


 Trusselundersøkelsen 2009

Trusselundersøkelsen 2007

Trusselundersøkelsen 2005