ITAKT-prisen 2011

Dag anders Bodal og prisvinner Christian Meyer med Jordkloden av glasskunstner Anne GretheEngstrøm

ITAKT-prisen for 2011 er tildelt Christian Meyer for hans mangeårige personlige innsats med ID-tyveriproblematikken og beslektede former for svindel, samt for å spre kunnskap til virksomheter og Norge som nasjon.

Christian Meyer, som til daglig arbeider som seniorrådgiver og prosjektleder for ID-tyveriprosjektet i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), mottar prisen og holder foredrag på ITAKTs årsmøte 28.02.12.

– Christians innsats er viktig for oss alle sammen og ID-tyveri er et av hovedområdene ITAKT fokuserer på, sier Dag Anders Bodal, styreleder i ITAKT. – Christian har gjennom mange år fremstått som en synlig og kunnskapsrik person på et område som berører mange. I tillegg har han og hans organisasjon demonstrert en særlig evne til å kommunisere trusler og beskyttelsestiltak langt utenfor IKT-menigheten, og han har skapt interesse for et problemområde både i mediene og allmennheten.  Fra og med 1. januar 2012 overtok NorSIS ansvaret for slettmeg.no, rådgivningstjenesten for de som opplever seg krenket på Internett.

Vi håper prisen kan være et lite bidrag til at han fortsatt vil stå på i mange år.

NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring er en del av regjeringens helhetlig satsing på informasjonssikkerhet i Norge.

– Dette var en hyggelig overraskelse og en fin oppmuntring i en travel hverdag. Trusler og krenkelser over internett øker for hver dag og ID-tyverier berører flere og flere.  Vi i NorSIS vil fortsette å jobbe for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen, sier Meyer, som benytter anledningen til å berømme sine kollegaer i NorSIS. – Det vi driver med er absolutt lagarbeid, og Norsk senter for informasjonssikring er en kunnskapsorganisasjon i ordets rette forstand.

Les mer om NorSIS på: www.norsis.no

Kontaktperson ITAKT: Styreleder Dag Anders Bodal

Mobil: +47 920 21 358
dag.anders.bodal@netcom-gsm.no

Kontaktperson NorSIS: Adm.direktør Tore Larsen Orderløkken

+47 907 30 675
tore.orderlokken@norsis.no