ITAKT-prisen 2012

ITAKT-prisen for 2012 er tildelt Roar Thon, seniorrådgiver i NSM for hans mangeårige innsats for å skape forståelse for sikkerhetsarbeid.

ITAKT-prisen 2012 tildeles Roar Thon for hans innsats og evne til å skape forståelse for hva sikkerhetsarbeid er, og at man må ha realisme i sikkerhetsarbeidet. Han arbeider utrettelig for å skape en positiv endring i sikkerhetskulturen. Det rettes søkelys på den raske teknologiske utviklingen, og at vi som mennesker og organisasjoner ikke klarer å tilpasse oss denne raskt nok. Roar er svært engasjerende og brenner for å dele sin kunnskap. Budskapet er alltid at det ikke er pc-er og malware som angriper deg, men at det er mennesker og organisasjoner som står bak. Det holder ikke bare å forberede seg på digitale angrep men også på hva man skal gjøre når angrepet er et faktum. Dette understreker han ved å sitere den amerikanske forfatteren Ayn Rand som skal ha uttalt at «vi gjerne kan ignorere virkeligheten, men at det er vanskeligere å ignorere konsekvensene av å ignorere virkeligheten.»

Prisen er en anerkjennelse av dette arbeidet og vi håper den vil være en oppmuntring i hverdagen til Roar Thon i hans arbeid som seniorrådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, sier ITAKTs styreleder Vidar Østmo.

ITAKT har som formål å bekjempe svindel og misbruk av tjenester og infrastruktur i forbindelse med virksomheten til norske internett- og teleoperatører. Foreningen ble startet i 1999 og har tretten medlemsbedrifter. Nærmere informasjon finnes på https://www.itakt.no.
ITAKT deler hvert år ut en pris på kr. 20000,-. Prisen tildeles én eller flere personer som har utmerket seg ved en ekstraordinær handling/prestasjon når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren.

Kontaktperson ITAKT: Styreleder Vidar Østmo Mobil: +47 47900097 vidar.ostmo@broadnet.no

ITAKT-prisen

Formål og statutter for ITAKT-prisen

Formål

  • Å kunne gi den eller dem som har utmerket seg når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren en påskjønnelse i form av en pris
  • Stimulere til økt aktivitet og kunnskap på vegne av fellesskapet
  • Sørge for at kunnskap blir kjent for medlemmene
  • Informere om tildelingen gjennom media for å øke bransjens og opinionens kjennskap til ITAKT

Statutter

ITAKT deler hvert år ut en pris på inntil kr. 20 000,-. Prisen skal tildeles én eller flere personer som har utmerket seg ved en ekstraordinær handling/prestasjon når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren. Prisen deles ut i forbindelse med ITAKT’s medlemsmøte på høsten.

Alle ansatte i medlemsbedriftene kan sende inn forslag til kandidater til styret. Alle forslag må begrunnes skriftlig. Kandidater som foreslås kan – men trenger ikke – ha tilknytning til noen av medlemsbedriftene. Ingen kan foreslå seg selv. Styret behandler alle innkomne forslag og foretar valg av kandidat.

Eventuelle skattespørsmål er den enkeltes ansvar og er ITAKT uvedkommende (ITAKT mener imidlertid at støtten som er gitt ligger innefor rammen av hva organisasjoner skattefritt kan utdele til dekning av utgifter).